Інтелектуальне право

Адвокатське об’єднання “МТА Партенери” допоможе захистити результати Вашої інтелектуальної діяльності від порушень та зазіхань з боку третіх осіб.

Правильне використання об’єктів права інтелектуальної власності допомагає досягти бізнесу більшої ефективності, а в деяких випадках створити унікальну пропозицію на ринку. Усе це неможливо без кваліфікованого юридичного супроводу процесів реєстрації прав інтелектуальної власності, відчуження або надання прав на використання таких об’єктів.

Ми допоможемо Вам знайти правильну формулу використання інтелектуальних прав та при потребі захистити Ваші інтереси в суді

Послуги:

  • реєстрація торгових марок за національними системами України та держав Європи, за загальноєвропейською системою (торгові марки ЄС) і за системою Мадридської угоди;
  • складання договорів розпорядження правами інтелектуальної власності: ліцензійних договорів, договорів про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, франчайзингу;
  • судовий захист прав інтелектуальної власності;
  • правовий захист комерційної таємниці;
  • авторське право та суміжні права;
  • податкові консультації з питань використання об’єктів права інтелектуальної власності та сплати винагороди (роялті);
  • консультування з питань захисту винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау тощо;
  • захист від несумлінної конкуренції, пов’язаної з незаконним використанням об’єктів права інтелектуальної власності